Iskolánk bemutatkozó kisfilmjei:

intézmény: https://www.youtube.com/watch?v=0rfBbbo16xI&t=9s

ének-zene tagozat: https://www.youtube.com/watch?v=y-khvrADEv8

német nemzetiségi tagozat: https://www.youtube.com/watch?v=ty8mrMxigbE

testnevelés-és sporttevékenységek: https://www.youtube.com/watch?v=TC6jICx8J2Y

Az intézmény jogelődje a Külvárosi iskola 1816-ban szerveződött a polgárok kezdeményezésére.1962-ben épült meg a Park utca 1. szám alatt a mai iskolaépület. A Külvárosi név 1966-ban Park utcaira változott. 1983-85 közötti időszakban épült meg a 2. emelet, a 12 tantermes iskola 5 tanteremmel és 3 szertárral bővült. Már 1958-ban elindult, és azóta a Park Utca nevévelemlékmű egybefonódott az ének-zene tagozatos képzés. 1978-ban kezdődött el a német nemzetiségi nyelvoktatás. Mindkét specialitás máig meghatározza az iskola arculatát.”A Park Utcai Általános Iskola mindig zászlóshajója volt a mohácsi közoktatásnak, sok oktatáshoz kapcsolódó illetve tanításon kívüli értékteremtő kezdeményezéssel, és az eredményekhez kapcsolódó elismeréssel. 1990-től az iskola udvarán létesített, majd 2004-ben felújított emlékhely az egyetlen Mohácson, ahol évente október 6-án városi ünnepség keretében megemlékeznek az aradi vértanúkról. 1991-ben Schneider Lajos népdalgyűjtő, egykori külvárosi iskolaigazgató hagyatékából emlékszobát hoztak létre. 2002-ben schneider szobaaz Oktatási Minisztérium Minőségbiztosítási Tanúsítvány elismerő oklevélben részesítette az intézményt. 2005-ben környezetvédelmi és egészségnevelési munkájuk elismeréseként elnyerték az Ökoiskola címet.” (Mohácsi Hírlap: Beszámoló a 45.évfordulóját ünnepelő Park Utcai Általános Iskoláról)
A 21. század első évtizedében az iskola jelentős minőségi fejlődésen ment keresztül. 2000. és 2009. között jelentősen javult az intézmény szakmai és eszközkészlete, felszereltsége. A sikeres eszközbeszerzési pályázatok révén nyolc és fél millió forintot költöttünk új oktatási eszközökre, a tantermek korszerűsítésére.Megújult a természettudományos, a nyelvi, az informatika, a rajz, három alsós tanterem és az ebédlő bútorzata, s egy új próbatermet is kialakítottunk az ének-zene tagozatos kórusok számára. 2006. nyarán megkezdődött az iskola 84 milliós átfogó felújítása,iskolafotó amit a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács terület- és régiófejlesztési célelőirányzatából pályázaton elnyert 50 millió Ft és az önkormányzat hozzájárulása tett lehetővé. Ennek eredményeként a 45. jubileumi évre az épület kívül-belül teljesen megújult. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Park iskola 50. évfordulója alkalmából MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL kitüntetést adományozott az iskolának. A kitüntetést Szekó József Mohács város polgármestere adta át a jubileumi tanévzáró ünnepségen, 2012. június 16-án.

A PARK UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE

1. Az iskola építésének, fejlesztésének jelentősebb állomásai
A Külvárosi Iskola 1962-ig négy egymástól távol eső épületben működött. A Gólya utcai épületben az alsó tagozat, az Ady Endre utcában a napközi otthon, a Kossuth Lajos utcában a felső tagozat, a Kórház utcában a tornaterem volt.
1960. március: Megbízás az új iskola tervezésére
1960. szeptember: A terv jóváhagyása, felvonulás
1961. december: Az építés első szakasza
1962. augusztus: Az építkezés második szakasza
1962. szeptember 1. Üzembe helyezés
A kétszintes, 70 méter hosszú, 12 tantermes iskola szeptember végére készült el.
1962.november 1.  A használatbavétel engedélyezése
1963. május 19. ISKOLAAVATÓ ÜNNEPSÉG
1967. Novák András sgrafittója a tornaterem falán

1962-82. között az épület folyamatos korszerűsítése, bővítése: szabadtéri színpad, technika termek, sportudvar létrehozása és a sportpályák folyamatos korszerűsítése, kondicionáló terem kialakítása, tanári szoba és irodák bővítése, fizikaszertár átalakítása, távfűtés beindítása, iskolai ebédlő megnagyobbítása, iskolai kerítés építése, úttörős csapatotthon létrehozása, a termek hangosítása, csapatrádió működtetése, az udvar füvesítése, fásítása…

1983-85. Emeletráépítéssel a 12 tantermes iskola 17 tantermessé bővült.
A bővítéshez kapcsolódó fejlesztések: Új tantermek és szertárak építése, világítás korszerűsítése, szabadpolcos könyvtár kialakítása, orvosi rendelő megnyitása, büfé üzemeltetése, a konyha korszerűsítése, az étkezés önkiszolgáló rendszerének kulturáltabbá tétele, rádió és TV stúdió megújítása…
A felsorolt munkák jelentős részét a pedagógusok és a szülők társadalmi munkában végezték el.

Iskolafelújítás
2005/06. tanév nyarán megkezdődött az iskola átfogó felújítása, amit a Dél – Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Terület- és régiófejlesztési célelőirányzatra benyújtott sikeres pályázat és önkormányzati kiegészítés tett lehetővé.
Az elvégzett munkálatok:
Az iskola épületében a külső nyílászárók cseréje és árnyékolása szalagfüggönnyel.
Az erősáramú villamoshálózat telje cseréje. (Modern, energiatakarékos fénycsövek, más energiatakarékos világítótestek,  a hálózat szintenkénti leválasztása.).
A gyenge áramú hálózat teljes kiépítése: Informatikai hálózat az intézmény minden  helyiségében, a  nyelvi laborban és az informatika teremben. Telefonos hálózat, tűzvédelmi rendszer, riasztó rendszer, teljes hangosítás, hangszórós jelzőcsengetés, valamint villám és érintésvédelem. Folyosókon és az aulákban álmennyezet elhelyezése.
Az illemhelyek és mosdók teljes felújítása, a földszinten akadálymentes illemhely kialakítása.
A tantermek és az összes helyiség meszelése, tanteremajtók mázolása ill. cseréje.
Öltözőszekrények ajtóinak cseréje, radiátorok festése.
Parkettacsiszolás, lakkozás. Szalagparkettázás: 14-es, 15-ös terem, könyvtár, próbaterem.
Új hidegburkolat az ebédlőben, mosdókban, tornatermi öltözőkben és a folyosón.
Próbaterem kialakítása a 2. emeleti aulában. A könyvár teljes felújítása alapterületének növelésével. A tornaterem teljes felújítása.Az ebédlő felújítása: alapterület növelése, festés, mázolás, burkolás.A csatorna javítása, cseréje. A külső homlokzat festése. Járda felújítása.
A 45. jubileumi évre az iskola kívül-belül teljesen megújult.

Jelentősebb szakmai fejlesztések
1958. A jogelőd Külvárosi Iskolában az ének – zene tagozatos oktatás elindítása
1964-1973. Orosz tagozat működtetése. E feladatot a Széchenyi iskola vette át.
1969. Szaktantermes oktatás bevezetése
1971/72. Testnevelés tagozat beindítása és működtetése 1981-ig. 1981/82. tanévtől a Brodarics Téri Általános Iskola átvette és ellátja a testnevelés tagozatos oktatást.
1978. Német nemzetiségi nyelvoktatás bevezetése
1992 – 1996. Keresztény szellemű oktatás a Gólya utcai épületben.
1996-98.     Helyi tantervek írása
Lakóhelyismeret 1-4. Ofi-társadalomismeret 1-4., 5-8.
Rajz és vizuális kultúra 1-8. o.
1998.          I. Pedagógiai program készítése
2001-2003.          Csoportos formában, tanácsadói segítséggel bevezettük a Comenius 2000. közoktatási minőségfejlesztő program I. intézményi modelljét.
2004.          Pedagógiai program módosítása
Minőségirányítási program készítése
2005.          Ökoiskola címet nyertünk
2006.          IMIP módosítása: A Teljesítményértékesítési szabályzat elkészítése
2007.          Pedagógusok Teljesítményértékelési Szabályzatának bevezetése
PP módosítása: NAT változása alapján
2008.          Második alkalommal nyertünk Ökoiskola címet.
2009/10, 2010/11. Nem szakrendszerű oktatás az 5. 6. évfolyamon
2009/10.     TÁMOP 3. 1. 4. Pályázat keretében a kompetencia – alapú oktatás bevezetése és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képességkibontakoztató fejlesztése. A Pedagógiai program módosítása
2010/11.     Kompetenciaalapú oktatás elterjesztése.
A 3. Ökoiskola cím, amit az ÁMK általános iskolái is elnyertek.
2011/12.     Iskolánk működésének 50. éve. Jubileumi rendezvények.
Szervezeti változások:
1962.          A Park utcai és a Gólya utcai épület tartozik a Külvárosi iskolához.
1966.         A Külvárosi Iskola elnevezés Park Utcai Iskola névre változott.
1996           A Gólya utcai épület átadása, ahol megalakul az önálló, Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola.
2005-2007. A Bári Általános Iskola Intézményünk tagiskolája.
2008.          Az általános iskolák integrálásával létrejött a Mohács Térségi Általános Művelődési Központ, melynek egyik feladat-ellátási helye a Park Utcai Általános Iskola.
2013. január 1.   Az iskola állami fenntartásba került.
2013. szept. 1.     A Park iskola fenntartója:
A Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye
Az iskola neve:
Park Utcai Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Június 2023
H K Sz Cs P Szo V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Szent Vér Báta